DSC 0570
P1017554
P1017315

block

Werkwijze

A3

Analyse
Om succesvolle besparingen te realiseren is een nauwe samenwerking met het managementteam en de budgethouders een vereiste. Hierdoor is het mogelijk om binnen een kort tijdsbestek een duidelijk inzicht in de organisatie, processen en kosten te verkrijgen. Ook interviews met de betrokken medewerkers en diverse inventarisaties op de werkvloer zijn noodzakelijk.Na een grondige analyse stellen wij u een aantal besparingsinitiatieven voor.

Uitvoering


We bespreken samen met u de door ons opgestelde besparingsadviezen. Nadat u heeft gekozen voor een bepaalde optie en uitvoeringsstrategie starten wij samen met de budgethouders met de uitvoering van de daadwerkelijke besparingsinitiatieven. Veelal betreft dit projecten en acties met betrekking tot inregelen van nieuwe of gewijzigde werkprocessen en werkafspraken zowel in uw eigen organisatie als wel in de samenwerking met externe dienstverleners die aan uw organisatie zijn verbonden. Onze consultants zorgen voor de volledige implementatie en borging van de nieuwe processen, afspraken en contracten.

Archimedes consultants hebben succesvol projecten uitgevoerd voor:

“In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden.” 

Albert Einstein 

"Resultaat gedreven, in het belang van de opdrachtgever"

Jan Groen, Hellema-Hallum B.V.

Lees meer